29. maart 2017

Dialyse-shuntchirurgie: de levensader van dialysepatiënten

In Nederland zijn naar schatting ongeveer 20.000 patiënten aangewezen op een regelmatige dialysebehandeling (kunstmatige dialyse).

Hun nieren kunnen het bloed niet meer uit eigen kracht reinigen. Om te overleven is een substitutietherapie noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een hemodialyse. De vaten van de mens zijn er echter van nature niet op ingesteld de noodzakelijke hoeveelheden bloed bij een dialyse toegankelijk te maken. Patiënten met een chronische nierinsufficiëntie zijn daarom op de lange termijn aangewezen op een geschikte vaattoegang, de dialysetoegang.

Het vakgebied van de dialyse-toegangschirurgie is een van de jongste in de geneeskunde. Dankzij de vaattoegang hebben deze patiënten sinds het midden van de jaren 60 een nagenoeg normale levensverwachting en een goede kwaliteit van leven. Maar het aanleggen van een zogeheten shunt, de ‘levensader’ van de dialysepatiënt, is een complexe chirurgische ingreep. In Europa zijn er slechts weinig ziekenhuizen die dit specialisme binnen de vaatchirurgie in hoofdzaak aanbieden. Eén van deze ziekenhuizen is het HELIOS Cäcilien-Hospital Hüls, dat slechts zo'n 20 minuten van Venlo vandaan ligt.

Hier wacht de patiënt een betrokken team van artsen en verpleegkundigen. Door de interdisciplinaire samenwerking met andere vakdisciplines ter plekke en in het nabijgelegen HELIOS Klinikum Krefeld en met een 24-uurs dienst voor operaties biedt het team een hooggekwalificeerde begeleiding en een optimale kwaliteit en verzorging van de shunt. Ook mogelijke complicaties, zoals een afsluiting van de shunt, het uitzakken van de vaten of functiestoornissen worden hier over de hele linie behandeld.

"De kliniek in Hüls biedt dialysepatiënten de ideale voorwaarden voor de chirurgische zorg via shunts. De kliniek beschikt over alle noodzakelijke medische en ruimtelijke voorzieningen en blijft desondanks voor de patiënt overzichtelijk. Interdisciplinariteit op verzoek vind ik zeer belangrijk, net als een persoonlijke begeleiding van mijn patiënten - beiden kunnen in Hüls optimaal worden gerealiseerd", licht dr. Thomas Röder, afdelingshoofd van het Zentrum für Dialyseshuntchirurgie in Hüls, toe. Dr. Röder kan bogen op tientallen jaren ervaring op dit gebied, met ruim 12.000 uitgevoerde operaties. Hij wordt ondersteund door plaatsvervangend chef-arts Nils Terörde, die de overstap maakte van de Kliniek voor vasculaire geneeskunde in het HELIOS Klinikum Krefeld naar het nieuwe centrum.

Dr. Röder, vader van twee volwassen zoons, leerde het aanleggen van shunts bij prof. Brittinger in Neckargemünd - de pionier op het gebied van shuntchirurgie in Europa. Dr. Röder begon zijn loopbaan in 1981 in de afdeling chirurgie van het toenmalige ziekenhuiscomplex, Städtische Krankenanstalten Krefeld. Op het laatst was hij werkzaam als afdelingshoofd van het Zentrum für Dialyseshuntchirurgie van de HELIOS Klinik Blankenhain. Dit specialisme binnen de vasculaire chirurgie fascineerde hem met name, omdat het zo complex is: "Het aanleggen van een shunt en de revisie zijn altijd weer anders. Daarbovenop komt de veelvuldig voorkomende comorbiditeit van onze patiënten. Hier dient tijdens de zorg altijd rekening mee te worden gehouden", licht de specialist voor chirurgie, vasculaire chirurgie en traumachirurgie toe.