4. oktober 2017

huid- en darmkankercentrum in het HELIOS Klinikum

De Duitse vereniging voor oncologie, Deutsche Krebsgesellschaft, certificeert oncologische competentie:

Het darmkankercentrum en het huidkankercentrum van het HELIOS Klinikum Krefeld hebben het officiële certificaat van de Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) ontvangen. In het kader van de kwaliteitscontrole konden de twee centra succesvol aantonen dat ze op zeer hoog niveau voldoen aan de strenge eisen voor de begeleiding en behandeling van patiënten met kanker. Deze centra zijn de eerste en tot nu toe enige in Krefeld met deze bijzondere expertise.

In het HELIOS Klinikum Krefeld neemt de behandeling van patiënten met tumoren al vele jaren een centrale plaats in. Naast het centrum voor borstkanker en het kankercentrum voor gynaecologie werden nu met het darmkanker- en huidkankercentrum nog twee andere orgaancentra onderscheiden met het officiële kwaliteitskenmerk van de Deutsche Krebsgesellschaft, de Duitse vereniging voor oncologie.

"De certificatie is voor ons vooral een verplichting ten aanzien van onze kankerpatiënten, die in een moeilijke levensfase vertrouwen op een zo goed mogelijke kwaliteit bij de diagnose, behandeling en persoonlijke begeleiding", licht prof. Thomas Frieling, afdelingshoofd van de Medizinische Klinik II, toe. Samen met privédocent dr. Christoph Wullstein, hoofd van de afdeling Algemene, viscerale en minimaal invasieve chirurgie, staat hij aan het hoofd van het darmkankercentrum.

De weg naar de certificatie begon hier strikt genomen al in 2009. Sinds dat jaar voert het ziekenhuis voor maximale verzorging uit Krefeld zijn gegevens in bij het Westduitse darmcentrum om ze met de gegevens van 50 andere ziekenhuizen te vergelijken. "Op die manier konden we zien op welke gebieden we reeds heel goede resultaten boeken, maar ook waar we nog beter kunnen worden", zegt privédocent dr. Christoph Wullstein over de ontwikkeling. Samen met de afdelingen Gastro-enterologie en buikchirurgie werden gedurende een periode van zes jaar de structuren van het huidige darmkankercentrum opgebouwd en werd de grondslag gelegd voor een behandeling op het hoogste niveau. Daartoe behoren ook uiterst complexe ingrepen binnen de buikchirurgie, die anders tot nu toe in slechts een paar academische ziekenhuizen werden uitgevoerd.

Ook kwaadaardige huidtumoren in een vroeg stadium zijn, net als darmkanker, in nagenoeg alle gevallen te genezen. Gevorderde tumoren, zoals bij witte huidkanker, maligne melanoom of cutaan lymfoom, vereisen daarentegen een aanzienlijk complexere aanpak. "Daarbij is het noodzakelijk dat therapeutisch het volledige spectrum van operatieve maatregelen en elektrische chemotherapie tot en met het gebruik van innovatieve immunotherapieën beschikbaar is", licht privédocent dr. Chalid Assaf, afdelingshoofd van de Klinik für Dermatologie und Venerologie en hoofd van het gelijktijdig gecertificeerde huidkankercentrum toe. Hier prees de onafhankelijke commissie van experts vooral de gevestigde structuren, het prestatievermogen van het huidkankercentrum, de uitzonderlijke betrokkenheid van de medewerkers en de vakkundig hoge dermato-oncologische kwaliteit van de behandeling. Dankzij jarenlang intensief klinisch onderzoek is er bovendien een grote expertise op het gebied van de medicamenteuze behandeling van tumoren.

Het gaat om verantwoordelijkheid, kwaliteit van leven en perspectief

Voor het kwaliteitskenmerk van de Deutsche Krebsgesellschaft moet een bewijs worden geleverd van de kwalificatie van de participerende artsen, het noodzakelijke aantal casussen, het minimale aantal chirurgische ingrepen met eisen op het gebied van veiligheid en radicaliteit, therapieën conform de richtlijnen, uitgebreide informatie, gespecialiseerde verpleegkundigen met een speciale vervolgopleiding binnen de oncologie en de nauwe betrokkenheid van patiënten tijdens het verloop van de behandeling. Deze eisen worden intensief belicht door middel van audits en continu jaarlijks gecontroleerd.

De reeds bestaande samenwerking bij de behandeling van darmkanker en huidkanker werd in de loop van het certificeringsproces vooral bij de raakvlakken verder geoptimaliseerd. De hoge eisen van de Deutsche Krebsgesellschaft zijn vooral van voordeel geweest voor de samenwerking als netwerk. Op alle niveaus is er sprake van een nauwe samenwerking met de desbetreffende partners – collega's met andere specialismen, ziekenhuizen, gevestigde artsen, ambulante zorgdiensten, zelfhulpgroepen en hospices.

"Ook al zijn de processsen via kwaliteitsborging gestandaardiseerd en de kwaliteit van de behandeling wetenschappelijk gegarandeerd en gecontroleerd, toch staat de individuele zorg voor iedere afzonderlijke kankerpatiënt met zijn aandoening centraal", onderstreept privédocent dr. Wullstein. De behandeling omvat daarom ook een uitgebreid, ondersteunend zorgaanbod. Naast psycho-oncologische zorg worden ook voedingsadvies, fysiotherapie, de sociale dienst en de geestelijke verzorging desgewenst actief bij de begeleiding betrokken. Een bijzonder aandachtspunt zijn de ‘tumorboards’, waarin de meest veelbelovende methode voor elke afzonderlijke kankerpatiënt interdisciplinair wordt gecontroleerd en besproken. "Alle disciplines, ook een eigen pathologie die, indien nodig, al tijdens een operatie biopten onderzoekt, zijn in het kliniekcomplex vertegenwoordigd. De betrokken personen kunnen er bijgevolg verzekerd van zijn dat de kwaliteit van processen en resultaten beantwoordt aan alle maatregelen van nationaal en internationaal geldende normen."