26. juni 2017

Nieuwe hartkleppen per katheter

Priv.-Doz. Dr. med. Alexander Bufe

Prof. Dr. Franz Xaver Schmid

Dr. med. Ott

De transkatheter-aortaklepimplantatie, kortweg TAVI, behoort tot de grootste innovaties in de cardiogeneeskunde. Dankzij de invoering van deze ingreep via een katheter is het mogelijk om de aortaklepvervanging ook door te voeren bij patiënten met een duidelijk verhoogd operatierisico of contra-indicaties voor een conventionele openhartoperatie. In het HELIOS Herzzentrum Niederrhein profiteren patiënten sinds 2009 van deze ingreep, die in Krefeld, Duitsland ongeveer 200 keer per jaar wordt uitgevoerd door ervaren specialisten.

Aortaklepstenose is een van de vaakst voorkomende hartklepfalen en wordt als natuurlijk ”slijtageverschijnsel” het vaakst veroorzaakt door de mechanische belasting van de hartkleppen door de jaren heen. Door ontsteking of progressieve kalkaanslag verharden de klepbladen. Het resultaat: de hartklep kan zich niet meer volledig openen. Door de progressieve vernauwing van de klepopening moet het hart het bloed tegen een duidelijk hogere weerstaand uit de linkerhartkamer naar de aorta pompen. Dit veroorzaakt een toenemende verdikking van de hartspier, die dan steeds weer oververmoeid raakt, doordat hij zo hard moet werken. Dit proces blijft vaak zo lang onopgemerkt, totdat men een duidelijk verminderd uithoudingsvermogen en kortademigheid bij inspanning, toenemende vermoeidheid, pijn op de borst, of een gevoel van benauwdheid krijgt: dit zijn allemaal typische symptomen voor een gevorderde aortaklepstenose.

Tot nu toe was de vervanging van een defecte hartklep per definitie verbonden met een openhartoperatie, evenals met het openleggen van de borstkas en het inzetten van een hart-longmachine. Met een katheter ondersteunde hartkleppen bieden vandaag de dag een minder ingrijpend alternatief: “Met de invoer van deze nieuwe, minimaal- invasieve operatietechniek kunnen wij nu ook met name de oudere patiënten en patiënten met aanvullende aandoeningen en een duidelijk verhoogd risico bij een conventionele aortaklepvervanging een vooruitzicht bieden op een langer leven zonder belastende hartproblemen.

De ingreep wordt uitgevoerd in een hypermoderne hybride-operatiekamer door een ervaren team van interventionele cardiologen en hartchirurgen. De toegang wordt verschaft via het kloppende hart. Een kleine incisie onder de linkerborst of in de lies is voldoende om de speciale ballonkatheter met de kunstklep via de liesader of hartpunt naar het hart te leiden. Voor toegang via de bekken- en beenaderen dienen de aderen een bepaalde minimale omvang te hebben. Eenmaal aangekomen bij de ‘levensmotor‘ ontvouwt de ballon zich en spant een ring zich aan. De defecte natuurlijke hartklep wordt aan de kant geperst en de kunsthartklep neemt exact dezelfde plek in. Vervolgens trekken de hartspecialisten de katheter terug. De ingreep duurt ongeveer een uur, aanzienlijk korter dan een openhartoperatie.

Het hartcentrum Niederrhein biedt het gehele spectrum aan moderne cardiogeneeskunde – verschillende conservatieve, interventionele, minimaal-invasieve en hartchirurgische alternatieven voor hartpatiënten – op het hoogste niveau aan onder één dak. Nieuwe therapeutische mogelijkheden en technische innovaties worden voortdurend geïntroduceerd in de patiëntenbehandeling. Met name interventionele technieken met katheter, minimaal-invasieve operatietechnieken en gecombineerde behandelingsprocedures in de hybride-operatiekamer maken de weg vrij voor innovatieve, nieuwe behandelmanieren – ook voor risicopatiënten