28. juni 2017

Stalen donorhart

Aan het HELIOS Klinikum Krefeld werd voor het eerst een kunsthart ingezet dat nu een zwaar beschadigd hart ondersteunt. Voor de patiënt was dit levensreddend. Aan de implantatie ging een half jaar intensieve voorbereiding van het gehele team vooraf.

Het hart van de patiënt uit Krefeld is ernstig beschadigd: hartinsufficiëntie in het laatste stadium. De medicamenteuze, interventionele en elektrofysiologische maatregelen waren algeheel uitgeput. „Het pompvermogen van zijn hart bedroeg minder dan 15 procent, nauwelijks voldoende om de bloedsomloop te handhaven en de perifere organen van bloed en zuurstof te voorzien,” beschrijft hoofdcardioloog Prof. Heinrich Klues de vertreksituatie.

Deze levensnoodzakelijke taak wordt thans door een klein technisch wonderwerk met een enorm vermogen vervuld: de kleine centrifugepomp zit aan de punt van de linker hartkamer. Van daaruit pompt ze het bloed door een bloedvatprothese terug in de aorta. Hiervoor roteert ze met maximaal 5000 rotaties per minuut en vervangt ze de pulserende slagen die bij een gezond hart gebruikelijk zijn. Het mechanisme wordt van buitenaf via een kabel van energie voorzien. De besturingseenheid en accu’s maken de patiënt tot acht uur onafhankelijk van iedere stroombron. Voor het opladen volstaat een normaal stopcontact. Het aantal patiënten met een ernstige hartzwakte in het laatste stadium neemt voortdurend toe; het aantal donorharten neemt gestadig af. „Weliswaar maakt de moderne geneeskunde heden ten dage dikwijls een langer overleven van de getroffenen mogelijk, maar zonder hulp sterft 75 procent binnen een jaar”, legt Prof. Franz-Xaver Schmid, hoofdarts van de hartchirurgie uit. „Voor deze mensen is een mechanisch ondersteuningssysteem dikwijls de laatste kans op verbetering.

Er was ons veel aan gelegen, deze lacune in de voorzieningen ook hier aan het hartcentrum te dichten.” Op een bepaald ogenblik wordt de technische hantering vergelijkbaar met de discipline om een mobiele telefoon op de stroom aan te sluiten wanneer het batterijniveau laag is, zoals we dat in de loop der jaren hebben aangeleerd. De afhankelijkheid verwordt tot iets alledaags. En zo vergaat het eveneens de patiënt uit Krefeld, die zich na vijf maanden met zijn stalen kunsthart verheugt over zijn herwonnen levenskwaliteit.

Afbeeldingsonderschrift

De centrifugale pomp met hoog vermogen die aan de punt van de linker hartkamer wordt geplaatst, meet heden ten dage niet meer dan vier centimeter. Om daarmee een nagenoeg normaal leven te leiden, zijn de evaluatie van de patiënt, een psychocardiologische begeleiding en intensieve scholingen belangrijke voorwaarden.