HELIOS Ziekenhuis Krefeld

Welkom

Incontinentiecentrum Krefeld (Konkref)

Gecertificeerd door de Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V.

Wereldwijd lijden ca. zes miljoen mensen aan een vorm van ontlasting- en/of urine-incontinentie, waaronder overwegend vrouwen. Dit aantal neemt met de stijgende levensverwachting duidelijk toe. Onder incontinentie verstaan we het niet of nauwelijks kunnen ophouden van de darm- resp. blaasinhoud. Mensen die hieraan lijden, ervaren hierdoor vaak aanzienlijke belemmeringen in hun sociale leven.

Aangezien aan de incontinentie verschillende musculaire, neurogene of sensorische oorzaken resp. stoornissen ten grondslag kunnen liggen, is een zo vroeg mogelijke diagnostiek en behandeling des te belangrijker. De groep patiënten en hun problemen zijn bijzonder divers. Vandaar dat niet iedere behandelmethode geschikt is voor iedere patiënt.

Het incontinentie- en bekkenbodemcentrum Krefeld (Konkref) is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van urine- en ontlastingincontinentie en bekkenbodemaandoeningen, en gecertificeerd door de Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V (Duitse incontinentievereniging). Als interdisciplinaire instelling werken wij samen met een team van therapeuten en artsen op het gebied van gynaecologie, urologie, algemene en viscerale chirurgie, neurologie en gastro-enterologie, om de kennis, ervaring en vaardigheden bij problemen m.b.t. urine- en ontlastingincontinentie en bekkenbodemaandoeningen te bundelen.

In ons centrum staat de advisering, diagnostiek en conservatieve en operatieve behandeling van iedere vorm van incontinentie op de voorgrond. Overige specialismen zijn de diagnosestelling en behandeling van complexe bekkenbodemfunctiestoornissen en blaas- en darmfunctiestoornissen. Op basis van de symptomen en de voorgeschiedenis wordt voor iedere patiënt een individueel onderzoeksplan opgesteld, om uit de resultaten een optimale behandelstrategie te kunnen afleiden. Hiervoor hebben wij de beschikking over alle diagnostische en behandelmethodes.

Neem voor vragen, informatie of het maken van een afspraak contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contact

 • HELIOS International Office Centrale Lutherplatz 40
  47805 Krefeld
  Duitsland
  Telefoon
  + 49 2151 32 2851
  Fax
  + 49 2151 32 1923