HELIOS Ziekenhuis Krefeld

Welkom

Het instituut voor pathologie

Ons belangrijkste zwaartepunt is de ziektediagnostiek aan de hand van cellen (cytologie) en weefsels (histologie) van levende patiënten. Hiervoor worden de cellen en weefsels gekleurd en onder de microscoop beoordeeld. Verder staan nog enkele andere technieken ter beschikking. Met behulp van de zogenaamde immuunhistochemie kunnen proteïnes of andere grote moleculen worden aangetoond resp. cellen of weefsels en hun pathologische veranderingen in kaart worden gebracht. Moderne moleculaire technieken (moleculaire pathologie) maken het mogelijk om genetische veranderingen – bijvoorbeeld in tumors – direct te identificeren en zo uitspraken te doen over het succes van bepaalde behandelingen. Iedere definitieve tumordiagnose wordt door de patholoog gesteld en tijdens tumorbesprekingen interdisciplinair met de radiologen en behandelende artsen besproken, om een op de betreffende patiënt afgestemde behandeling te kunnen bepalen.

Een verdere taak is het onderzoeken van bij leven gestelde diagnoses en het registreren en beoordelen van de behandelingen aan de hand van autopsies. Een autopsie wordt uitsluitend uitgevoerd na toestemming van de patiënt bij leven of een van de naaste bloedverwanten, met het doel van de overledenen iets te leren wat voor de levenden van nut kan zijn. Alle resultaten worden vastgelegd, vergeleken met de bij leven gestelde diagnoses of andere bevindingen, en met de behandelende artsen besproken. De autopsie maakt daarmee een belangrijk onderdeel uit van de medische controle en verdere ontwikkeling van de arts. Een autopsieresultaat kan bovendien een basis vormen voor een deskundig advies.

Een derde belangrijke pijler binnen ons instituut is het zwaartepunt ontwikkeling en educatie. De pathologie is een vak dat invloed uitoefent op alle medische vakgebieden, meewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de behandeling van aandoeningen (bijvoorbeeld aan de hand van inzichten uit de cel- en moleculaire biologie, moleculaire genetica en cytogenetica) en deze in diagnostische methodes omzet.

Contact

 • HELIOS International Office Centrale Lutherplatz 40
  47805 Krefeld
  Duitsland
  Telefoon
  + 49 2151 32 2851
  Fax
  + 49 2151 32 1923