HELIOS Ziekenhuis Schwelm

Welkom

Darmcentrum West – kwaliteitsoffensief tegen darmkanker

De vier ziekenhuizen uit de HELIOS-regio West richten samen het ‘darmcentrum West’ op

HELIOS-ziekenhuis Wuppertal

HELIOS St. Josefs-Hospital Bochum

HELIOS-ziekenhuis Siegburg

HELIOS-ziekenhuis Schwelm

Waarom het darmcentrum West?

Dikkedarmkanker – de nummer 2 van alle kankeraandoeningen – is een van de grootste medische uitdagingen van onze tijd. Dikkedarmkanker en endeldarmkanker voorkomen of – wanneer dit niet mogelijk was – nauwkeurig en zorgvuldig diagnosticeren en bestrijden, dat is een complexe taak die tegenwoordig alleen nog kan worden aangegaan door een team van nauw met elkaar samenwerkende specialisten: in een darmcentrum met zo veel mogelijk ervaring en een actuele technische uitrusting. Deze ervaring en deskundigheid kunnen ook van pas komen bij de behandeling van talrijke goedaardige darmaandoeningen (zoals darmontstekingen en proctologische aandoeningen).

Een hoge kwaliteit, verbeterde patiëntveiligheid en tegelijkertijd verbeterde transparantie van resultaten en kosten zijn belangrijke motieven voor de oprichting van het darmcentrum West.

Alle darmcentra moeten in wezen voldoen aan de volgende vereisten:

Een grote ervaring met jaarlijkse
•    Operaties aan dikke en dunne darm
•    Kijkoperaties van de dikke darm
•    Verwijdering van poliepen (poliepen in de dikke darm zijn een voorstadium van kanker)
•    Chemotherapie (voor en na de operaties)
•    Bestralingen

Een complete zorgverlening met continue beschikbaarheid van
•    Diagnostische specialisten – gastro-enterologen – in praktijk en afdeling
•    Pathologen voor de microscopische diagnose voor, tijdens en na de operatie
•    Chirurgen
•    Specialisten op het gebied van gastro-enterologie en chemotherapie - gastro-enterologische oncologen
•    Tumorboards voor de individuele bespreking van iedere afzonderlijke patiënt (‘cases’)
•    Centraal aanspreekpunt voor patiënten en centrale gegevensregistratie
•    Maatschappelijke hulpverlening en medisch psychologische hulpverlening
•    Gevestigde en betrouwbare samenwerking met zelfhulpgroepen

Daarmee kan de huidige betrekkelijk goede prognose bij dikkedarmkanker met een statistische overlevingskans van 50 tot 60% nog wezenlijk worden verbeterd.

Hiervoor hecht het darmcentrum West ook veel waarde aan de volgende aanvullende innovatieve kwaliteitskenmerken. Wij willen darmkankerpatiënten meer bieden dan een zorgverlening die voldoet aan de geldende richtlijnen. Het is ons doel aan de hand van de recentste medische inzichten een nauwkeurigere stadiumindeling en optimalere behandeling te bereiken.
De HELIOS-ziekenhuizen nemen bijvoorbeeld al jarenlang gestructureerd en regelmatig deel aan een kwaliteitscontrole en interne discussie over aan de diagnose gerelateerde letaliteitspercentages. Zo is HELIOS (al lange tijd voor de discussie over de oprichting van ‘darmcentra’) een enthousiaste vertegenwoordiger van een deskundige behandeling zonder complicaties. Daarbij speelt ook de discussie over een effectieve strategie voor het vermijden van fouten een centrale rol.

Bovendien blijken zgn. peer-reviewprocedures een zeer effectief instrument om de kwaliteit te waarborgen. Verder wordt door de sterftestatistiek van HELIOS continu naar verbetermogelijkheden gezocht door het analyseren van afzonderlijke gevallen.

Naast deze algemene maatregelen voor de kwaliteitscontrole van procedures en resultaten worden bij de behandeling van dikkedarmkanker ook andere, speciale maatregelen gestandaardiseerd aangeboden:

De richtlijnen van de betrokken vakverenigingen vereisen bij de beoordeling van het operatiepreparaat dat een groot aantal lymfeklieren pathologisch wordt onderzocht. Deze onderzoeksresultaten spelen een doorslaggevende rol bij de beslissing over de noodzaak om bijvoorbeeld na de operatie nog een aanvullende chemotherapie of bestraling toe te passen. Ons darmcentrum zal een hoger minimum aantal lymfeklieren vastleggen dat bij patiënten moet worden onderzocht. Hierdoor kunt u er met meer zekerheid vanuit gaan dat alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat alle patiënten die zouden profiteren van een aanvullende behandeling deze ook ontvangen.

Patiënten met de diagnose dikkedarmkanker moeten meestal worden geopereerd en hebben door de operatie een hoge genezingskans – dit is echter afhankelijk van het tumorstadium en de omvang van de operatie. Ingrepen aan de dikke darm zijn over het algemeen grote buikchirurgische operaties. Naast de psychische druk op de patiënt door de diagnose en de onzekere vooruitzichten, rust er ook fysiek een grote last op de patiënt. Bij HELIOS speelt een deskundig pijnmanagement na de operatie een belangrijke rol. Hier wordt binnen het concern al lange tijd veel waarde aan gehecht.

Vandaar dat er binnen de HELIOS-ziekenhuizen een grote ervaring bestaat met het verzachten van postoperatieve pijn. Ook de verbetering van de levenskwaliteit in de eerste dagen na een operatie levert een belangrijke bijdrage aan een betere acceptatie van de gehele situatie.
 
Inzet van de modernste moleculair-biologische inzichten en deelname aan supraregionale groepen van specialisten
Individuele prognosefactoren, die afhankelijk zijn van de moleculaire vingerafdruk van een tumor, spelen een steeds belangrijkere rol bij de keuze van aanvullende medicamenteuze methodes en het inschatten van risico's. In het HELIOS-darmcentrum West zijn dit soort onderzoeken nu al (zonder extra kosten voor patiënten en zorgverzekeraars) routine!

De vestigingen van het darmcentrum West werken al lange tijd samen met verschillende zelfhulpgroepen. Patiënten die hier interesse in hebben, profiteren van de goede vertrouwensrelatie die intussen is ontstaan. Bezoeken van al geopereerde patiënten met specifieke problemen (bijv. taboeonderwerp stoma of erfelijkheid van kankeraandoeningen) en gesprekken voor een operatie kunnen in combinatie met de begeleiding door arts en psycholoog erg nuttig zijn voor patiënten.

Het darmcentrum van de HELIOS-regio West met zijn vier vestigingen – in Bochum, Schwelm, Siegburg en Wuppertal – voert ieder jaar ruim 500 operaties uit bij dikkedarmkanker en ruim 5.000 complete kijkoperaties van de dikke darm. Natuurlijk zijn alle vereiste klinische subdisciplines en infrastructurele voorzieningen beschikbaar, aangevuld met een regelmatige regionale en supraregionale uitwisseling van ervaringen en meningen.

Contact

 • HELIOS International Office Centrale Lutherplatz 40
  47805 Krefeld
  Duitsland
  Telefoon
  + 49 2151 32 2851
  Fax
  + 49 2151 32 1923