HELIOS Ziekenhuis Siegburg

Welkom

Darmcentrum HELIOS-ziekenhuis Siegburg

Beste patiënt, beste familie,

Darmkanker komt steeds vaker voor, en de prognose hangt in grote mate af van een vroegtijdige diagnose en optimale behandeling en nazorg. Deze complexe taak kan tegenwoordig alleen nog worden aangegaan door een team van nauw met elkaar samenwerkende specialisten: in een darmcentrum met zo veel mogelijk ervaring en een actuele technische uitrusting.

Artsen en overige samenwerkingspartners op het gebied van de poliklinische en klinische zorgverlening hebben zich aangesloten bij het darmcentrum van het HELIOS-ziekenhuis Siegburg om door interdisciplinaire samenwerking de zorgverlening voor patiënten met darmkanker te verbeteren. Het darmcentrum voldoet aan de richtlijnen waar een darmcentrum volgens de Deutsche Krebsgesellschaft (Duitse kankervereniging) aan moet voldoen en is hiervoor sinds februari 2010 gecertificeerd.
 
Als onderdeel van het regionale netwerk van de bij het ‘Integratives Darmzentrum Bonn/Rhein-Sieg e.V.’ (IDZB, www.idzb.de) aangesloten instellingen bieden wij door de nauwe samenwerking tussen artsen en andere ondersteunende instellingen de patiënten in het darmcentrum een optimale zorgverlening en behandeling aan.
 
Welke doelstellingen streven wij na?

1.    Verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten met colorectale carcinomen, met behulp van bestaande structuren en een verbetering van de samenwerking tussen de zorgverleners door het creëren van een interdisciplinair kwaliteitsnetwerk.
2.    Verlenging van de overlevingstijd bij kanker aan de dikke darm en het rectum, verbetering van de levenskwaliteit, tevredenheid en veiligheid van patiënten.
3.    Betere, tijdige diagnostiek, behandeling, verzorging en nazorg voor patiënten met colectorale carcinomen, conform de bestaande kwaliteitsrichtlijnen.
4.    Afstemming van diagnostiek, behandeling en nazorg op de bestaande richtlijnen van de vakverenigingen en ‘evidence based medicine’.
5.    Poliklinische behandelingen zo veel als mogelijk, klinische behandelingen zo veel als nodig.
6.    Afstemming op toekomst en wetenschap door het inzetten van nieuwe, beproefde methodes en behandelingen en het uitbreiden van het zorgaanbod naar de actuele stand van de geneeskunde.
7.    Kwaliteitsbewaking met regelmatige kwaliteitscontroles om de efficiëntie van het darmcentrum te verbeteren. De bij het darmcentrum aangesloten artsen en assistenten zijn verplicht in het kader van het kwaliteitsmanagement deel te nemen aan regelmatige kwaliteitscontroles en zich continu bij te scholen.

Hebt u nog vragen? Spreek ons dan gerust aan!


PD Dr. med. J. Seifert Prof. Dr. med. M. Schepke
Hoofd van het darmcentrum waarnemend hoofd

Contact

 • HELIOS International Office Centrale Lutherplatz 40
  47805 Krefeld
  Duitsland
  Telefoon
  + 49 2151 32 2851
  Fax
  + 49 2151 32 1923